Rizik od suicida veći nakon kirurškog liječenja pretilosti?


Rizik od suicida veći nakon kirurškog liječenja pretilosti?

Američko istraživanje provedeno na 16.683 jako pretilih osoba koje su se podvrgle kirurškom liječenju pretilosti pokazalo je da su takve osobe u godinama nakon kirurškog zahvata izložene većem riziku od suicida. 

Razlozi za veći rizik od suicida su nepoznati, a jedan od razloga mogla bi biti depresija ili neki drugi psihički poremećaj. Naime poznato je da je depresija česta kod jako pretilih osoba. 

Korist od liječenja pretilosti kirurškim putem godinama je već dobro poznata. Kirurškim zahvatom mijenja se probavni trakt tako da se ograniči unos hrane te smanji absorpcija hranjivih tvari. Isto tako zahvatom se smanjuje rizik od razvoja dijabetesa i hipertenzije.

Postoje različiti tipovi kirurških zahvata kojima se liječi ekstremna pretilost, složeni koji kombiniraju djelomično odstranjenje želudca i njegovo premoštavanje (bypass) te jednostavni kod kojih se samo operira želudac.

Grana kirurgije koja se bavi kirurškim liječenjem pretilosti u anglosaksonskoj literaturi naziva se barijatrijska kirurgija. Naziv barijatrija grčkog je podrijetla i znači "liječenje debljine".

Izvor:
Reuters