S Osnovne liste lijekova 111 pakiranja lijekova premješteno na Dopunsku listu lijekova


S Osnovne liste lijekova 111 pakiranja lijekova premješteno na Dopunsku listu lijekova

S Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), koja je u primjeni od 31.03. 2015. godine, premješteno je 111 pakiranja lijekova na Dopunsku listu lijekova, dok je s Dopunske liste lijekova 14 pakiranja lijekova prešlo na Osnovnu listu.

Za sve lijekove na Dopunskoj listi uvijek postoje na Osnovnoj listi lijekova generičke i kliničke paralele lijeka, istog sastava i istog djelovanja, što znači da osiguranici mogu i dalje besplatno dobiti odgovarajući lijek, ističu u HZZO-u.

Također, treba spomenuti da je obveza izabranih liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da redovito prate izmjene na listama lijekova.

Ukoliko liječnik osiguraniku propisuje lijek s Dopunske liste lijekova za koji se plaća doplata, liječnik je dužan pitati pacijenta želi li i je li u mogućnosti nadoplatiti lijek. Ako pacijent to ne želi ili ne može, izabrani liječnik mu mora propisati istovjetni lijek s Osnovne liste lijekova. Tek uz pristanak osiguranika liječnik može propisati lijek s Dopunske liste lijekova.

Izvor:
HZZO