Sleep apneja povezana s rizikom od srčanog i moždanog udara


Sleep apneja povezana s rizikom od srčanog i moždanog udara

Pacijentima u kojih je učinjena perkutana transluminalna koronarna angioplastika kako bi se otvorile blokirane koronarne arterije, neliječena sleep apneja može povećati rizik od budućeg srčanog ili moždanog udara, ukazuje istraživanje provedeno u Japanu.

Naime, pokazalo se da pacijenti kod kojih je izvršena perkutana transluminalna koronarna angioplastika nakon doživljene angine pektoris ili srčanog udara, imaju dva puta veći rizik od zatajivanja srca, srčanog udara ili moždanog udara u idućih pet godina ukoliko imaju i sleep apneju, obzirom da povremena razdoblja nise razine kisika tijekom spavanja koja su karakteristična za opstruktivnu sleep apneju mogu povećati stres ili aktivirati upalni odgovor koji može oštetiti srce.

Poznato je da kod opstruktivne sleep apneje dolazi do prekida disanja tijekom spavanja na nekoliko sekundi, više puta tijekom noći. Također, treba spomenuti da i kod hrkanja dolazi do djelomične opstrukcije disanja te smanjenja razine kisika.

Smatra se da bi liječnici trebali više pažnje posvetiti srčanim bolesnicima koji imaju poteškoće sa spavanjem obzirom da one mogu pogoršati njihovo zdravstveno stanje.

Izvor:

Journal of the American Heart Association