Snižavanjem cijena lijekova očekuje se ušteda od 70 milijuna kuna godišnje


Snižavanjem cijena lijekova očekuje se ušteda od 70 milijuna kuna godišnje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) proveo je postupak Godišnjeg izračuna lijekova kojim su usklađene cijene na veliko za sve lijekove koji se nalaze na listama lijekova HZZO-a, prema odredbama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko.

Projekcija očekivane uštede na godišnjoj razini za HZZO je oko 70 milijuna kuna, a smanjit će se i doplata za dio lijekova koji se propisuju na recept kojima se smanjila cijena na Dopunskoj, ili su s Dopunske liste lijekova prešli na Osnovnu listu lijekova.

Snižene su cijene za ukupno 617 pakiranja lijekova, 437 na Osnovnoj listi lijekova te 180 na Dopunskoj listi lijekova.

S Osnovne na Dopunsku listu lijekova prebačeno je 8 lijekova, a s Dopunske liste lijekova je na Osnovnu listu lijekova prebačeno 25 pakiranja lijekova, čime je nestala doplata za osigurane osobe.

Izvor:
HZZO