Spontani pobačaji mogu povećati rizik od srčanog udara


Spontani pobačaji mogu povećati rizik od srčanog udara

Njemačko istraživanje provedeno na više od 11.500 žena pokazalo je da žene koje su često imale spontane pobačaje, u starijoj dobi su izložene većem riziku od srčanog udara.

Naime pokazalo se da svaki spontani pobačaj povećava rizik od srčanog udara za 40 posto, a ukoliko je neka žena imala više od dva pobačaja rizik se povećava za više od četiri puta. Kod žena koje su imale više od tri pobačaja taj rizik je devet puta veći. 

U slučaju mrtvorođenog djeteta rizik od srčanog udara povećava se za 3,5 puta.

Prema mišljenju istraživača ovi rezultati ukazuju da žene koje su imale spontane pobačaje imaju znatno veći rizik od srčanog udara kasnije u životu te stoga kod njih treba preduzeti preventivne mjere za smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti

Isto tako istraživači su otkrili da ne postoji veza između spontanih pobačaja i moždanog udara.

Izvor:
Heart