Sve više dokaza da hormonska terapija može povećati rizik od raka dojke


Sve više dokaza da hormonska terapija može povećati rizik od raka dojke

Studija provedena na gotovo 42.000 žena u dobi od 50 do 79 godina, pokazala je da su žene koje uzimaju hormonsku terapiju koja uključuje estrogen i progestin izložene većem riziku od razvoja od raka dojke, te umiranja od njega, posebice ukoliko započnu uzimati hormonsku terapiju na početku menopauze.

Svakako treba spomenuti da je navedena veza uočena i u neki prethodnim studijama.

Žene koje započnu s uzimanjem hormonske terapije unutar nekoliko mjeseci od početka menopauze imaju tri puta veći rizik od raka dojke nego žene koje su započele s uzimanjem hormonske terapije 10 godina nakon menopauze.

Smatra se da je za vezu između rizika od raka dojke i kombinirane hormonske terapije ključno vrijeme početka hormonske terapije.

Žene bi svakako trebale raspraviti sa svojim liječnikom prednosti i mane primjene hormonske terapije tijekom menopauze. Naime, neke žene nemaju tako jako izražene simptome menopauze, te mogu izbjeći primjenu hormonske terapije.

Izvor:
Journal of the National Cancer Institute