U kritično bolesne djece na mehaničkoj ventilaciji vrlo brzo dolazi do atrofije mišića


U kritično bolesne djece na mehaničkoj ventilaciji vrlo brzo dolazi do atrofije mišića

U djece s respiratornom insuficijencijom opasnom po život, koja zahtijevaju mehaničku ventilaciju u jedinicama intenzivnog liječenja, obično brzo dolazi do atrofije mišića, ukazuje nova studija.

Naime, u više od 80 posto djece uključene u studiju, došlo je do razvoja atrofije u najmanje jednoj skupini mišića, a gotovo polovica djece je iskusila atrofiju u dvije ili više skupina mišića nakon samo tjedan dana primjene mehaničke ventilacije. U starije djece i djeca s traumatskim ozljedama mozga, mišićna atrofija je čak bila i izraženija.

Buduća istraživanja bi trebala utvrditi kako mišićna atrofija kod kritično bolesne djece utječe na njihov sveukupni oporavak.

Inače u odraslih pacijenata sa mišićnom atrofijom potrebno je dulje odvikavanje od mehaničke ventilacije, te dulji boravak u bolnici. Također, treba se reći da su takvi pacijenti izloženi većem riziku od smrti.

Smatra se da se pomoću intervencija za sprječavanje gubitka mišiće mase, kao što su poboljšana prehrana i rana fizikalna terapija, može poboljšati ishod liječenja u djece. 

Izvor:
PLOS ONE