U pacijenata koji su na dugotrajnoj antikoagulantnoj terapiji treba se češće provjeravati kreatinin


U pacijenata koji su na dugotrajnoj antikoagulantnoj terapiji treba se češće provjeravati kreatinin

Pacijenti s koronornom bolesti srca ili pacijenti s blagim oštećenjem bubrega, koji su na dugotrajnoj terapiji varfarina, izloženi su većem riziku od razvoja teškog oštećenja bubrega, te im se stoga preporuča češća provjerava razine kreatinina u krvi, ukazuje nova studija.

Smatra se da bi češću kontrolu razine kreatinina u krvi, trebali primjenjivati i pacijenti koji uzimaju nove oralne antikoagulanse. Naime, za razliku od varfarina, novi oralni antikoagulansi se djelomično eliminiraju pute bubrega, no i njihova se doza mora smanjiti u slučaju slabije funkcije bubrega.

Rezultati istraživanja naglašavaju važnost praćenja bubrežne funkcije kod pacijenata na antikoagulansima i podešavanja doziranja u skladu s njom.

Također, valja istaknuti da su i pacijenti s hipertenzijom, zatajivanjem srca, prethodnim moždanim udarom, te pacijenti stariji od 75 godina, izloženi većem riziku od razvoja teže disfunkcije bubrega.

Izvor:
American Heart Journal