Upalna bolest crijeva može kod djece povećati rizik od raka


Upalna bolest crijeva može kod djece povećati rizik od raka

Djeca koja boluju od upalne bolesti crijeva izložena su većem riziku od razvoja raka, ukazuje nova studija. Spomenuti rizik prisutan je i u odrasloj dobi posebice za karcinome probavnog sustava. Izgleda da su obim i duljina trajanja kronične upale crijeva jedan od mehanizama koji povećava rizik od raka.

Rizik od razvoja raka posebno je visok u prvoj godini nakon dijagnoze upalne bolesti crijeva te ostaje visok i pet godina od dijagnoze, posebice za karcinome debelog crijeva, tankog crijeva i jetre.

Kronična bolest jetre, dugotrajni kolitis i obiteljska povijest raka u djetinjstvu, čimbenici su rizika za bilo koju vrstu raka u osoba s dijagnosticiranom upalnom bolesti crijeva u djetinjstvu.

Inače, ulcerozni kolitis i Crohnova bolest se ubrajaju u kroniču upalnu bolest crijeva.

Izvor:
BMJ