Upalne bolesti crijeva povećavaju rizik od akutnih arterijskih događaja


Upalne bolesti crijeva povećavaju rizik od akutnih arterijskih događaja

Prema rezultatima novog istraživanja, izgleda da su pacijenti s teškim oblikom upalnih bolesti crijeva poput Crohnove bolesti ili ulceroznog kolitisa, tri mjeseca prije i nakon hospitalizacije, izloženi gotovo dva puta većem riziku od razvoja prvog akutnog arterijskog događaja kao što je ishemijska bolest srca, cerebrovaskularna bolest ili periferna arterijska bolest.

Ovi rezultati su u skladu s hipotezom da dobra kontrola upale može spriječiti sistemske komplikacije koje su povezane s upalnom bolesti crijeva, ističu stručnjaci.

Inače, kronična sistemska upala je poznati čimbenik rizika za akutne arterijske događaje poput ishemijske bolesti srca ili moždanog udara. Kardiovaskularni čimbenici rizika prediktivni za akutne arterijske događaje uključuju muški spol, pušenje, hipertenziju, dislipidemiju, dijabetes i konzumiranje alkohola.

Očito je da će liječnici pri liječenju pacijenata s upalnom bolesti crijeva morati imati na umu i ovu činjenicu, te će stoga morati veću pozornost usmjeriti na zdravlje kardiovaskulanog sustava. 

Izvor:
European Crohn's and Colitis Organisation 2017 Congress