Upotreba antihipertenziva povezana sa smanjenim rizikom od demencije


Upotreba antihipertenziva povezana sa smanjenim rizikom od demencije

Upotreba antihipertenziva povezana je sa smanjenim rizikom od demencije u usporedbi s neliječenom hipertenzijom, prema rezultatima nedavno objavljene analize 17 studija.

Naime, pokazalo se, da su pojedinci s neliječenom hipertenzijom imali značajno povećan rizik od demencije u usporedbi sa zdravim kontrolnim osobama i osobama s liječenom hipertenzijom. Rizik od demencije nije značajno povećan za one s liječenom hipertenzijom u odnosu na zdrave kontrolne skupine. 

Uporaba antihipertenziva bila je povezana sa smanjenim rizikom od demencije kod osoba s hipertenzijom u kasnoj životnoj dobi; stoga bi smanjenje rizika od demencije moglo biti jedan od višestrukih ciljeva antihipertenzivnog liječenja u kasnoj životnoj dobi (npr. prevencija ishemijske bolesti srca, kronične bolesti bubrega), ističu stručnjaci.

Izvor:
JAMA Network Open