Većina lezija anusa u muškaraca ne uzrokuje rak


Većina lezija anusa u muškaraca ne uzrokuje rak

Analiza 53 studije pokazala je da su infekcije anorektalne regije humanim papilomavirusom (HPV) i prekancerozne lezije česte u gay i biseksualnih muškaraca, no većina njih neće napredovati do anorektalnog raka.

Jednako tako znanstvenici su otkrili da je stopa progresije lezija anorektalne regije u anorektalni rak kod muškaraca puno niža od stope progresije lezija vrata maternice u rak vrata matenice kod žena.

Serotipovi HPV 16 i HPV 18 uzrokuju 80 posto karcinoma anusa i 70 posto karcinoma vrata maternice.

Analiza je također pokazala da su HIV-pozitivni muškarci izloženi većem riziku da će se zaraziti visokorizičnim tipovima HPV-a nego HIV-negativni muškarci (73 posto vs 37 posto) te da češće imaju prekancerozne lezije anusa.

Izvor:
The Lancet Oncology