Velik broj žena oboljelih od raka dojke prekida terapiju zbog nuspojava


Velik broj žena oboljelih od raka dojke prekida terapiju zbog nuspojava

Studija provedena na 686 žena s dijagnosticiranim rakom dojke koje su kao terapiju dobivale lijekove iz skupine znane kao inhibitori aromataze, pokazala je da je 36 posto bolesnica prestalo uzimati terapiju zbog nuspojava koje su bile teže nego što su one očekivale.

Najčešće nuspojave bile su bolovi u zglobovima, valovi vrućine, smanjeni libido, debljanje i mučnina.

Inhibitori aromataze su lijekovi koji se primjenjuju u liječenju raka dojke koji je osjetljiv na estrogen u žena u postmenopauzi, kako bi se smanjila razina estrogena.

Inače oko dvije trećine karcinoma dojke je osjetljivo na estrogen, a inhibitori aromataze su se pokazali učinkoviti u smanjivanju rizika od ponovne pojave raka dojke.

Prema mišljenju nekih liječnika, kliničari često podcjenjuju težinu nuspojava koje su povezane s liječenjem raka dojke, te bi stoga morali više voditi brigu o njima, kako bi se poboljšala kvaliteta života njihovih bolesnica.

Također, preporuča se da bolesnica i liječnik tijekom liječenja češće razgovaraju o nuspojavama vezanim uz terapiju te da ipak prije prekida terapije, bolesnica porazgovara sa svojim liječnikom. 

Izvor:
San Antonio Breast Cancer Symposium PR