Vitamin B3 ima terapeutski učinak kod progresivnih bolesti mišića


Vitamin B3 ima terapeutski učinak kod progresivnih bolesti mišića

Prema rezultatima novog istraživanja, vitamin B3, niacin, ima terapeutski učinak u progresivnoj bolesti mišića. Naime, pokazalo se da je niacin odgodio napredovanje bolesti u bolesnika s mitohondrijskom miopatijom, progresivnom bolešću.

Inače, ovu bolest karakterizira progresivna mišićna slabost, netolerancija na vježbe i grčevi. Trenutno ne postoje tretmani koji bi usporili napredovanje ove bolesti.

Valja spomenuti, da bolesnici s mitohondrijskom miopatijom imaju manjak NAD+ u mišićima te krvi, a niacin je učinkovit pojačivač NAD+.

Prema mišljenju stručnjaka, niacin je obećavajuća mogućnost liječenja mitohondrijske miopatije. 

Izvor:
Cell Metabolism