Xarelto trenutno najpropisivaniji oralni antikoagulans nove generacije


Xarelto trenutno najpropisivaniji oralni antikoagulans nove generacije

Xarelto (rivaroksaban) Bayerove podgrupe HealthCare trenutno je najpropisivaniji oralni antikoagulans nove generacije kojeg koristi preko milijun odraslih bolesnika za zaštitu od krvnih ugrušaka u venama koji su potencijalno opasni po život (venska tromboembolija ili VTE) nakon elektivnog kirurškog zahvata zamjene kuka ili koljena.

Program kliničkih ispitivanja  RECORD pokazao je da rivaroksaban, novi oralni antikoagulans koji se uzima u obliku jedne tablete jednom dnevno, dosljedno pokazuje superiorne rezultate učinkovitosti u odnosu na lijek s kojim se uspoređuje, tj. enoksaparin u injekciji, za prevenciju venske tromboembolije kod bolesnika koji su podvrgnuti elektivnoj operaciji zamjene kuka ili koljena. Zahvaljujući tim rezultatima rivaroksaban je sad odobren u preko 110 zemalja diljem svijeta, uključujući SAD, te je uspješno plasiran na tržišta više od 85 zemalja.

Komentirajući potrebu za učinkovitom prevencijom venske tromboembolije Eve Knight, suosnivačica i glavna izvršna direktorica udruge Charity AntiCoagulation Europe, rekla je: "Venska tromboembolija odgovorna je za svaku desetu smrt hospitaliziranih bolesnika. Nadalje, kod bolesnika koji su podvrgnuti kirurškom zahvatu zamjene kuka ili koljena rizik od razvoja venske tromboembolije iznosi 40 do 60 posto, čime se potvrđuje iznimna važnost preventivnog djelovanja".

"Činjenica da je milijun bolesnika uzimalo rivaroksaban za prevenciju potencijalno smrtonosnih postoperativnih krvnih ugrušaka potvrđuje sve veći doprinos rivaroksabana rutinskoj kliničkoj njezi", rekao je profesor lord Kakkar, profesor kirurgije, University College London. 

Postavljanje novih standarda

Često korišteno liječenje za prevenciju duboke venske tromboze i plućne embolije u ovoj skupini bolesnika uključuje niskomolekularne heparine poput enoksaparina. Heparini se uzimaju u obliku injekcije koja može prouzročiti neugodu i nelagodnost.

Zajednička analiza programa kliničkog ispitivanja  RECORD kojom se procjenjivao rivaroksaban (10 mg u jednoj tableti jednom dnevno) za prevenciju venske tromboembolije nakon elektivne operacije zamjene koljena ili kuka i u kojoj je sudjelovalo preko 12.500 bolesnika, pokazala je statistički značajno relativno smanjenje rizika od preko 50 posto u bolesnika koji su liječeni rivaroksabanom, a ne enoksaparinom.

Ta su saznanja potvrdila rezultate četiriju pojedinačnih kliničkih ispitivanja  RECORD koje su pokazale superiornu učinkovitost rivaroksabana u prevenciji ukupnog broja slučajeva venske tromboembolije u izravnoj usporedbi s enoksaparinom kao i kod usporedbe dugotrajnijeg liječenja (5 tjedana) rivaroksabanom i kratkotrajnog liječenja (2 tjedna) enoksaparinom, a zatim placebom. U sve četiri klinička ispitivanja  rivaroksaban i enoksaparin pokazali su slične profile sigurnosti.

Rivaroksaban se koristi za sprječavanje venske tromboembolije kod odraslih bolesnika koji su se podvrgli elektivnom kirurškom zahvatu zamjene kuka ili koljena.

Trenutno se razmatraju odobrenja za liječenje duboke venske tromboze i prevenciju opetovane duboke venske tromboze i plućne embolije kao i za prevenciju moždanog udara kod bolesnika koji boluju od fibrilacije atrija.

Izvor:
Bayer HealthCare