Zatajivanje bubrega povećava rizik od nekih karcinoma


Zatajivanje bubrega povećava rizik od nekih karcinoma

Izgleda da zatajivanje bubrega i transplantacija bubrega mogu povećati rizik od određenih vrsta karcinoma, ukazuje nova studija. Smatra se da bi slabo funkcioniranje bubrega i imunosupresivni lijekovi koji se uzimaju radi sprječavanja odbacivanja transplantiranih bubrega, mogli biti odgovorni za povećanje rizika od karcinoma.

Uočeno je da je rizik od raka bubrega i raka štitnjače osobito velik u pacijenata sa zatajivanjem bubrega koji su na dijalizi. Dok je rizik od ne-Hodgkinovog limfoma (non-Hodgkin), raka pluća, melanoma i drugih karcinoma kože veći nakon transplantacije bubrega.

Stoga prema mišljenju stručnjaka, pacijente koji pate od bubrežne bolesti treba posebno pažljivo pratiti, u smislu prevencije karcinoma i probira za rak. 

Izvor:
Journal of the American Society of Nephrology