1 od 10 bolesnika sa srčanim udarom ima nedijagnosticirani dijabetes


1 od 10 bolesnika sa srčanim udarom ima nedijagnosticirani dijabetes

Američko istraživanje koje je provedeno na više od 2.800 bolesnika koji su pretrpjeli srčani udar, pokazalo je da jedan od deset  bolesnika sa srčanim udarom, također ima i nedijagnosticirani dijabetes.

Dijagnosticiranje dijabetesa u bolesnika koji su imali srčani udar važno je zbog uloge dijabetesa u nastanku srčane bolesti.

Ranijim prepoznavanjem i liječenjem dijabetesa, uz skidanje suvišnih kilograma, promjenu prehrane i načina života, mogu se spriječiti dodatne kardiovaskulane komplikacije, ističu stručnjaci.

Inače, mjerenje razine glikoliziranog hemoglobina (HbA1C) tijekom srčanog udara može pomoći u dijagnosticiranju dijabetesa.

Izvor:
American Heart Association PR