Antihipertenzivi povezani sa smanjenim mortalitetom od kolorektalnog karcinoma


Antihipertenzivi povezani sa smanjenim mortalitetom od kolorektalnog karcinoma

Korištenje antihipertenziva, lijekova za snižavanje povišenog krvnog tlaka, povezano je sa smanjenjem smrtnosti kod pacijenata s dijagnosticiranim kolorektalnim karcinomom (CRC).

Naime, pokazalo se da su ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima)beta-blokatori i tiazidski diuretici povezani sa smanjenim mortalitetom. Jednako tako, pokazalo se da postoji povezanost između pridržavanja antihipertenzivne terapije i smanjenog mortaliteta specifičnog za rak debelog crijeva.

Smatra se da bi buduća istraživanja trebala podrobnije istražiti primjenu antihipertenziva kao alata za smanjenje smrtnosti od raka.

Izvor:
Cancer Medicine