Bubrežna bolest uvelike povećava rizik od fatalnog COVID-19


Bubrežna bolest uvelike povećava rizik od fatalnog COVID-19

Pacijenti s COVID-19 koji imaju bubrežnu bolest ili čiji je bubreg oštećen koronavirusom SARS-CoV- 2, imaju mnogo veći rizik od smrti od te bolesti, ukazuje novo istraživanje.

Naime, otkrilo se da čak i pacijenti koji su imali manje ozbiljnu bubrežnu bolest, kao i pacijenti čija je bolest bubrega bila uzrokovana koronavirusom, imali veće stope smrtnosti nego oni bez bolesti bubrega.

Jednako tako, pokazalo se da COVID-19 može uzrokovati kronične probleme s bubrezima kod onih koji prežive COVID-19.

Rezultati ove studije ukazuju da su bubrežna bolest i zatajenje bubrega u kritično bolesnih pacijenata s COVID-19 česti i povezani s visokom smrtnošću.

Međutim, valja istaknuti da postoje bitne razlike između stadija akutne i kronične bolesti bubrega u tome kako utječu na smrtnost kod pacijenata s COVID-19, a pacijenti kojima je transplantiran bubreg izuzetno su ranjiva skupina.

Stoga, liječnici trebaju obratiti posebnu pažnju na pacijente s COVID-19 s bilo kojim oblikom bubrežne bolesti ili ozljede, ističu stručnjaci.

Izvor:
Anaesthesia