CancerSEEK: Krvni test koji otkriva osam čestih karcinoma


CancerSEEK: Krvni test koji otkriva osam čestih karcinoma

Američki znanstvenici iz Johns Hopkins Kimmel Cancer Center-a iz Baltimora, razvili su novi krvni test, nazvan CancerSEEK, koji može otkriti osam čestih karcinoma, i to rak jajnika, rak jetre, rak jednjaka, rak gušterače, rak želuca, rak debelog crijeva, rak pluća i rak dojke. Novi test mjeri cirkulirajuću tumorsku DNK (ctDNA) od 16 gena, kao i osam proteinskih biomarkera.

Osam proteinskih biomarkera su karcinomski antigen 125 (CA 125), karcinoembrionalni antigen (CEA), CA 19-9, prolaktin, hepatocitni faktor rasta (HGF), osteopontin, mijeloperoksidaza i tkivni inhibitor metaloproteinaza 1.

Smatra se da korištenje kombinacije određenih biomarkera za rano otkrivanje karcinoma ima potencijal da promjeni način otkrivanja karcinoma. Naime, u budućnosti bi se spomenuti krvni test mogao koristiti dovoljno rano da se navedeni karcinomi mogu izliječiti samo kirurškim zahvatom, a kod karcinoma koj se ne mogu izliječiti samo kirurškim zahvatom, pacijenti će bolje reagirati na sistemsku terapiju obzirom da će karcinom biti otkriven u ranijoj fazi bolesti. 

Procjenjuje se da bi troškovi ovog jedinstvenog testa za otkrivanje karcinoma mogli biti manji od 500 USD.

Izvor:
Science