Depresija sa psihotičnim simptomima teža za liječenje


Depresija sa psihotičnim simptomima teža za liječenje

Američko istraživanje provedeno na 4.041 bolesniku s depresijom pokazalo je da bolesnici koji imaju psihotične simptome poput slušnih halucinacija ili vjeruju da druge osobe kuju urotu protiv njih, imaju manju vjerojatnost da će pozitivno reagirati na terapiju antidepresivima

Isto tako se pokazalo da bipolarni poremećaj nije povezan s rezistencijom na terapiju, što je u suprotnosti sa dosada uvriježenom teorijom da su slučajevi depresije koji su teži za liječenje zapravo neprepoznati slučajevi bipolarnog poremećaja.

No znanstvenici i dalje ističu važnost probira za bipolarni poremećaj kod psihijatrijskih bolesnika te uzimanja u obzir pojedinih čimbenika rizika za razvoj bipolarnog poremećaja kao što su obiteljska anamneza poremećaja ili dob napada.

Kao i kod većine zdravstvenih problema, i kod bipolarnog poremećaja je važno što ranije otkrivanje poremećaja, kako bi se ublažila bolest i spriječili novi napadi. 

Izvor:
Archives of General Psychiatry