Dijabetes i hipertenzija povećavaju rizik od raka jetre


Dijabetes i hipertenzija povećavaju rizik od raka jetre

Rezultati nove studije ukazuju da su dijabetes i hipertenzija neovisni čimbenici rizika za razvoj hepatocelularnog karcinoma, čak i u odsustvu ciroze jetre ili uobičajenih uzroka ciroze jetre.

Inače, i neka prethodna istraživanja su ukazivala da dijabetes može povećati rizik od hepatocelularnog karcinoma.

Zanimljivo je da se pokazalo da hiperlipidemija štiti od hepatocelularnog karcinoma.

Jednako tako, treba spomenuti da je tijekom istraživanja otkriveno da primjena lijeka inzulina također može povećati rizik od hepatocelularnog karcinoma.

Izvor:
American College of Gastroenterology (ACG) 2015 Annual Meeting