Dijabetes i niska razina albumina smanjuju učinkovitost deksametazona u liječenju oboljelih od COVID-19


Dijabetes i niska razina albumina smanjuju učinkovitost deksametazona u liječenju oboljelih od COVID-19

Poznato je da lijek deksametazon može povećati šanse za preživljavanje pacijenata s teškim COVID-19, no sada je nova studija pokazala da dijabetes i niska razina albumina mogu smanjiti učinkovitost deksametazona u liječenju oboljelih od COVID-19.

Smatra se da će liječnici možda morati preispitati način doziranja ovog lijeka za određene skupine pacijenata.

Inače, niska razina serumskog albumina se već smatra glavnim čimbenikom rizika za teški COVID-19, kao i dijabetes.

Valja spomenuti, da kortikosteroid deksametazon smiruje hiperaktivni imunološki odgovor koji može dovesti do smrti kod teškog oblika COVID-19.

Što se tiče dijabetesa, dijabetes je povezan s visokom razinom šećera u krvi, što rezultira modifikacijom albumina koja može promijeniti mjesto vezanja deksametazona. 

Također, treba dodati da nije tako jednostavno povisiti doze deksametazona za pacijente s dijabetesom ili s niskim serumskim albuminom. Naime, previše deksametazona može biti štetno ili imati neželjene nuspojave.

Smatra se da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo najbolje doziranje u različitim populacijama pacijenata, posebno za ljude s dijabetesom ili niskom razinom albumina.

Izvor:
IUCrJ