Dijabetes i COVID-19 predstavljaju opasnu kombinaciju po zdravlje


Dijabetes i COVID-19 predstavljaju opasnu kombinaciju po zdravlje

Većina ljudi zabrinuta je zbog novog koronavirusa SARS-CoV-2, a osobe s podležećim bolestima poput dijabetesa imaju i zašto biti. Naime, najnoviji podaci ukazuju da među oboljelima od COVID-19 koji se liječe u jedinicama intezivne skrbi, čak 32 posto njih ima dijabetes, a u hospitaliziranih koji nisu u jedinicama intenzivne skrbi, njih 24 posto ima dijabetes.

Procjenjuje se da oboljeli od dijabetesa imaju gotovo pet puta veći rizik od smrti od COVID-19.

Jedan od razloga veće ugroženosti oboljelih od dijabetesa tipa 2, je taj, da u osoba s dijabetesom tipa 2, rezistencija na inzulin potiče kroničnu upalu niskog stupnja, ostavljajući imunološki sustav oslabljen zbog ovog stalnog stanja pripravnosti. 

Također, ne treba zaboraviti da su u oboljelih od COVID-19 s dijabetesom, često prisutni i dodatni čimbenici rizika poput srčane bolesti.

Valja istaknuti, da iskustvo liječnika s bakterijskim infekcijama, pokazuje da kontrola šećera u krvi, prije i za vrijeme infekcije, može biti korisna u borbi protiv infekcije. 

Jednako tako, ne treba smetnuti s uma da i komplikacija dijabetesa znana kao dijabetička ketoacidoza predstavlja rizik kod virusnih infekcija.

Također, kod ozbiljne infekcije, lijekovi za dijabetes koji se nazivaju inhibitori SGLT2 doprinose povećanom riziku od dijabetičke ketoacidoze. Isto tako, i lijek metformin se ne bi trebao koristiti u pacijenata hospitaliziranih zbog COVID-19. Naime, u ekstremnim okolnostima, uključujući dehidraciju i bubrežnu bolest, metformin može potaknuti acidozu i čak pogoršati bubrežnu bolest ako se intravenski kontrastni agensi koriste pri snimanju.

Izvor:
American Heart Association News