Dijabetes majke povezan s blagim povećanjem rizika od ADHD-a kod djece


Dijabetes majke povezan s blagim povećanjem rizika od ADHD-a kod djece

U nedavno objavljenoj studiji znanstvenici su procijenjivali povezanost između majčinog dijabetesa i rizika od poremećaja pažnje/hiperaktivnosti (ADHD) kod potomstva. ADHD je neurorazvojni poremećaj karakteriziran impulzivnošću, hiperaktivnošću i nepažnjom. Globalno, 2% do 7% djece ima ADHD.

Rezultati su pokazali da postoji mala do umjerena povezanost između majčina dijabetesa i ADHD-a, dok povezanost između gestacijskog dijabetesa i ADHD-a nije vjerojatno uzročna. Ovi rezultati su u suprotnosti s prethodnim studijama, koje su izvijestile o znatno višim procjenama rizika, i naglašava potrebu da se preispitaju točne uloge hiperglikemije i genetskih čimbenika u odnosu između majčinog dijabetesa i ADHD-a.

Globalno, 16% trudnica ima hiperglikemiju. Prevalencija dijabetes kod majki porasla je diljem svijeta, što je povezano s rastućom epidemijom pretilosti, starošću majki i poboljšanim dijagnostičkim pristupima za dijabetes.

Izvor:
Nature Medicine