Dijagnoza karcinoma povećava rizik od moždanog udara


Dijagnoza karcinoma povećava rizik od moždanog udara

Osobe kojima je nedavno dijagnosticiran karcinom izložene su većem riziku od moždanog udara u mjesecima nakon postavljanja dijagnoze karcinoma. Jednako tako, rizik od možadnog udara veći je u osoba koje imaju agresivniji karcinom, ukazuje nova studija.

U ovom istraživanju sudjelovali su pacijenti u dobi od 66 i više godina kojima je nedavno postavljena dijagnoza raka dojke, raka debelog crijeva, raka pluća, raka prostate ili raka gušterače.

Rizik od moždanog udara bio je najveći u prva tri mjeseca od postavljanja dijagnoze karcinoma, obzirom da je intenzitet kemoterapije, terapije zračenja i drugih tretmana obično u tom periodu najveći.

U pacijenata s rakom pluća, rakom gušterače i rakom debelog crijeva, rizik od moždanog udara je bio najveći. Dok je u pacijenata s rakom dojke i rakom prostate rizik bio najmanji, obzirom da je u vrijeme postavljanja dijagnoze njihov karcinom bio lokaliziran.

Rak povećava rizik od moždanog udara, neovisno od drugih čimbenika rizika za moždani udar poput hipertenzije i dijabetesa.

Izvor:
Annals of Neurology