Dijagnoza raka dojke povezana s većim izgledima za opasnu fibrilaciju atrija


Dijagnoza raka dojke povezana s većim izgledima za opasnu fibrilaciju atrija

Poznato je da žene s rakom dojke imaju srčanih problema povezanih s liječenjem, a sada nova studija pokazuje da imaju veće izglede za razvoj abnormalnog srčanog ritma poznatog kao fibrilacija atrija.

Žene koje razviju fibrilaciju atrija unutar mjesec dana nakon dijagnoze raka dojke imaju veću vjerojatnost da će umrijeti od problema povezanih sa srcem ili krvnim žilama unutar godinu dana, sugerira ovo istraživanje.

Jednako tako, pokazalo se da je fibrilacija atrija bila češća u žena koje su bile podvrgnute složenim operacijama poput mastektomije.

Valja spomenuti, da kada se ne dijagnosticira ili ne liječi, fibrilacija atrija dramatično povećava rizik od moždanog udara i zatajivanja srca.

Inače, bolesnice s rakom dojke imaju tendenciju razvoja čimbenika rizika koji mogu uzrokovati fibrilaciju atrija, na primjer, visoki krvni tlak ili zatajivanje srca. Štoviše, liječenje raka dojke, uključujući operaciju, kemoterapiju i zračenje, sve povećava rizik od razvoja stanja koja dovode do fibrilacije atrija.

Smatra se, da bi optimizacija kardiovaskularnih čimbenika rizika i upravljanje već postojećim ili novodijagnosticiranim kardiovaskularnim stanjima trebali biti prioritet za pacijente s rakom dojke te bi mogli pomoći u poboljšanju ukupnih kliničkih ishoda.

Izvor:
European Heart Journal