Djeca koja hrču izložena većem riziku od razvoja smetnji u ponašanju


Djeca koja hrču izložena većem riziku od razvoja smetnji u ponašanju

Studija provedena u Velikoj Britaniji na više od 11.000 djece pokazala je da su djeca koja hrču ili imaju drugih poteškoća s disanjem tijekom spavanja izložena većem riziku od razvoja smetnji u ponašanju u dobi od sedam godina.

Djeca koja su sudjelovala u studiji praćena su od šestog mjeseca života.

Smetnje u ponašanju koje se mogu javiti su poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), emocionalni problemi poput anksioznosti i depresije te agresivnost.

Djeca s najvećim poremećajem sna usljed poteškoća s disanjem imala su gotovo dva puta veći rizik da će imati smetnje u ponašanju u dobi od sedam godina nego djeca koja su normalno disala. 

Pretpostavlja se da djeca usljed loše kvalitete sna s vremenom postaju preumorna, što može doprinijeti razvoju razdražljivosti, hiperaktivnosti te manjku pozornosti.

Također treba istaknuti da poremećaji disanja tijekom spavanja mogu utjecati i na opskrbu mozga kisikom te nakupljanje ugljičnog dioksida, što kod djece može uzrokovati dugoročne posljedice, obzirom da je to za djecu kritični period u razvoju mozga.

Stoga roditelji trebaju obratiti pažnju na san djeteta te ukoliko uoče određene poteškoće trebaju se savjetovati s liječnikom.

Izvor:
Pediatrics