Djeca rođena nakon 42. tjedna trudnoće izložena većem riziku od ADHD-a


Djeca rođena nakon 42. tjedna trudnoće izložena većem riziku od ADHD-a

Nizozemsko istraživanje provedeno na više od 5.000 djece pokazalo je da su djeca rođena nakon 42. tjedna trudnoće izložena većem riziku od razvoja problema u ponašanju nego djeca rođena u terminu. Jednako tako, prenošena su djeca izložena dvostruko većem riziku od razvoja poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

Liječnici ističu da prijevremeno rođenje i rođenje nakon termina, mogu uzrokovati dugoročne posljedice po zdravlje djeteta.

Porod se obično inducira između 41 i 42 tjedna trudnoće, a prenošena trudnoća može povećati rizik od mrtvorođenja i drugih komplikacija.

Svaka žena zna da ukoliko se dijete rodi ranije, to nije dobro za zdravlje djeteta, no jesu li sve žene svjesne da prenošena trudnoća može biti štetna za zdravlje djeteta, pitaju se liječnici.

Inače postoje dva tipa prenošene trudnoće, one koje su stvarno prošle termin i one kod kojih je termin poroda krivo izračunat.

Izvor:
International Journal of Epidemiology