Dobar status vitamina D može spriječiti rak i poboljšati ishod liječenja nekih karcinoma


Dobar status vitamina D može spriječiti rak i poboljšati ishod liječenja nekih karcinoma

Izgleda da je dobar status vitamina D koristan za prevenciju karcinoma te može poboljšati ishod liječenja nekoliko karcinoma, ukazuje nova studija. Antikancerogeni učinci vitamina D bili su posebno izraženi u prevenciji i liječenju raka debelog crijeva i hematoloških karcinoma poput limfoma i leukemije.

Osim što ima važnu ulogu za zdravlje kostiju, vitamin D također regulira imunološki sustav.

Valja spomenuti da su kod raka dojke i raka prostate niske razine vitamina D u krvi povezane s lošijim ishodom liječenja i većom incidencijom karcinoma.

Ovo istraživanje je pokazalo da su niske razine vitamina D u krvi povezane s većim rizikom od nekoliko karcinoma, i to raka debelog crijeva, raka dojke, raka prostate i hematoloških karcinoma.

Izvor:
ScienceDirect