Eksperimentalni lijek pruža nadu oboljelima od raka gušterače


Eksperimentalni lijek pruža nadu oboljelima od raka gušterače

Nakon obećavajućih rezultata istraživanja provedenog na miševima britanski znanstvenici nadaju se da su uspjeli naći lijek za liječenje raka gušterače.

Naime pokazalo se da kombinacija kemoterapeutika gemcitabina i eksperimentalnog lijeka MRK003 može uništiti stanice raka gušterače.

Oko 60 bolesnika s uznapredovalim rakom gušterače biti će uključeno u prvu fazu I/II kliničkog ispitivanja.

Kod jednog od bolesnika s uznapredovalim rakom gušterače, kojem je rak dijagnosticiran u svibnju 2011, a kod kojeg je primjenjena navedena kombinacija lijekova, zamjećeno je smanjivanje raka nakon šest ciklusa terapije.

Inače stopa preživljavanja kod oboljelih od raka gušterače vrlo je niska, naime samo 16 posto bolesnika ostane živo 12 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze.

Izvor:
BBC