Gestacijski dijabetes čimbenik rizika za poslijeporođajnu depresiju


Gestacijski dijabetes čimbenik rizika za poslijeporođajnu depresiju

Gestacijski dijabetes i prethodna epizoda depresije mogu povećati rizik od razvoja poslijeporođajne depresije u žena koje po prvi puta postaju majke, ukazuje istraživanje provedeno u Švedskoj na više od 700.000 žena.

Valja istaknuti da gestacijski dijabetes, sam po sebi, povećava rizik od poslijeporođajne depresije, a ukoliko trudnica ima i prethodno dijagnosticiranu depresiju, tada je rizik čak i veći. Naime, žene s gestacijskim dijabetesom i dijagnosticiranom depresijom imaju 70 posto veću vjerojatnost da će nakon poroda imati poslijeporođajnu depresiju.

Jednako tako, pokazalo se da dijabetes prije trudnoće, prijevremeni porod, mlađa životna dob, vaginalno operativno dovršenje poroda i carski rez, također, mogu doprinijeti razvoju poslijeporođajne depresije.

Izvor:
Depression and Anxiety