Hipertenzija povezana s većim rizikom od demencije kod pacijenata srednje dobi


Hipertenzija povezana s većim rizikom od demencije kod pacijenata srednje dobi

Demencija je neurodegenerativna bolest povezana s smanjenom sposobnošću razmišljanja, pamćenja ili donošenja odluka. Budući da demencija ima dug pretklinički stadij, rana dijagnoza je ključna.

Nekoliko promjenjivih vaskularnih i nevaskularnih čimbenika rizika povezano je s više od 40% slučajeva demencije. Među njima, hipertenzija bi mogla biti potencijalno najpromjenjiviji vaskularni čimbenik rizika koji pogađa osobe starije od 40 godina.

Hipertenzija može dovesti do oštećenja mozga, bolesti malih krvnih žila, povećanih lezija bijele tvari, kao i nižih kortikalnih i subkortikalnih volumena mozga. Ta su stanja značajno povezana s kliničkim očitovanjem demencije, kognitivnog oštećenja i Alzheimerove bolesti.

Hipertenzija je ključni promjenjivi vaskularni čimbenik rizika za pojavu demencije. Trenutna studija ukazala je na korištenje ovog čimbenika kao prediktora rizika od demencije, osobito u populaciji srednje dobi. Uzeti zajedno, nalazi studije daju važne uvide u razvoj budućih intervencijskih pristupa koji se mogu koristiti za sprječavanje pojave demencije poboljšanjem razine krvnog tlaka.

Izvor:
Hypertension