Kombinacija lijekova značajno poboljšava preživljenje kod ranog raka dojke


Kombinacija lijekova značajno poboljšava preživljenje kod ranog raka dojke

Ribociclib plus nesteroidni inhibitor aromataze (NSAI) značajno poboljšavaju preživljenje bez invazivnih bolesti među pacijentima s HR-pozitivnim, HER2-negativnim ranim rakom dojke, ukazuje nova studija.

Uočena je značajna korist u preživljavanju bez invazivnih bolesti s ribociklibom plus NSAI u odnosu na samo NSAI. Preživljenje bez invazivne bolesti nakon tri godine bilo je 90,4 posto s ribociklibom plus NSAI naspram 87,1 posto samo s NSAI (omjer rizika za invazivnu bolest, recidiv ili smrt, 0,75). Za udaljeno preživljenje bez bolesti i preživljenje bez recidiva, rezultati su također davali prednost ribociklibu plus NSAI. 

Smatra se, da ovi rezultati podržavaju upotrebu ribocikliba u liječenju HR-pozitivnog, HER2-negativnog ranog raka dojke.

Izvor:
New England Journal of Medicine