Konzumiranje zaslađenih gaziranih pića od strane majke može biti povezano sa simptomima ADHD-a kod djece


Konzumiranje zaslađenih gaziranih pića od strane majke može biti povezano sa simptomima ADHD-a kod djece

Prema rezultatima nove studije, izgleda da je dnevni majčin unos zaslađenih gaziranih pića tijekom trudnoće povezan s povećanjem simptoma poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) među potomcima u dobi od 8 godina.

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) je složen multifaktorski poremećaj u kojem i geni i okolina doprinose njegovom razvoju. Međutim, točan uzrok poremećaja je još uvijek nedokučiv.

Valja istaknuti, da je ova studija opservacijska studija i zaključci o uzročnosti ne mogu se donijeti sa sigurnošću.

Inače, neke ranije studije su ukazale da konzumiranje zaslađenih napitaka tijekom trudnoće može povećati rizik od prijevremenog porođaja te kongenitalnih srčanih mana.

Izvor:
European Journal of Nutrition