Lijek za dijabetes tip 2 može zaštititi bubrege pacijenata s dijabetesom tip 1


Lijek za dijabetes tip 2 može zaštititi bubrege pacijenata s dijabetesom tip 1

Dapagliflozin, lijek za snižavanje povišene razine glukoze koji se obično koristi u pacijenata s dijabetesom tipa 2, može zaštititi bubrege pacijenata s dijabetesom tipa 1, ukazuje nova studija.

Inače, ranija istraživanja su pokazala da dapagliflozin štiti bubrege pacijenata s dijabetesom tipa 2, a sada se pokazalo da ima isti učinak i kod pacijenata s dijabetesom tip 1.

Valja spomenuti, da kod primjene dapagliflozina treba imati na umu da njegova primjena može dovesti do povišenja razine ketonskih tijela te posljedično do ketoacidoze.

Što se tiče zatajenja bubrega, kao posljedice dijabetesa, treba reći da ono predstavlja veliki problem, kako za pacijente, tako i za zdravstveni sustav.

Izvor:
The Lancet