Magnetska stimulacija mozga ublažava simptome poremećaja hranjenja


Magnetska stimulacija mozga ublažava simptome poremećaja hranjenja

Rezultati nove studije pokazali su da u nekih bolesnika s anoreksijom ili bulimijom nervozom koji primaju ciljanu, neinvazivnu magnetsku stimulaciju mozga, može doći do značajnog olakšanja njihovih simptoma.

Magnetska stimulacija mozga u trajanju od 45 minuta, primjenjivana je u 20 navrata, tijekom 4 do 6 tjedana. Skeniranjem mozga se pokazalo da bolesnici koji su pozitivno reagirali na liječenje magnetskom stimulacijom imaju sasvim drugačiji uzorak aktivnosti mozga nego bolesnici koji nisu reagirali na magnetsku stimulaciju mozga.

U poremećaje hranjenja se ubrajaju anoreksija nervoza, bulimija nervoza i poremećaj prekomjernog jedenja.

Inače, poremećaji hranjenja predstavljaju značajan psihijatrijski, internistički, ali i javnozdravstveni problem. Liječenje osoba s ovim poremećajima je zahtjevno i složeno, a lijekovi i kognitivno bihevioralna terapija ne pomažu svim bolesnicima.

Ideja da bi magnetska stimulacija mozga mogla pomoći osobama s poremećajima hranjenja došla je nakon uspješnog liječenja bolesnika koji je imao depresiju i bulimiju.

Izvor:
Society for Neuroscience annual meeting