Majčin dijabetes povezan s rizikom od autizma kod djeteta


Majčin dijabetes povezan s rizikom od autizma kod djeteta

Trudnice koje imaju bilo koji oblik dijabetesa izložene su većem riziku da će kod njihovog dijeteta doći do razvoja autizma, ukazuje nova studija. Izgleda da je rizik najviši kod trudnica koje imaju dijabetes  tipa 1, zatim kod trudnica s dijabetesom tipa 2 pa tek onda kod trudnica s gestacijskim dijabetesom.

Valja istaknuti da ovo istraživanje ne dokazuje da dijabetes majke uzrokuje autizam, nego samo da su oni povezani.

Također, treba reći da je rizik od autizma veći kada je dijabetes dijagnosticiran rano u trudnoći.

Smatra se da žene s dijabetesom trebaju razgovarati sa svojim liječnikom kako bi osigurale bolju kontrolu nad svojim dijabetesom.

Izvor:
JAMA