Nanočestice kurkumina obećavaju u liječenju neurodegenerativnih bolesti


Nanočestice kurkumina obećavaju u liječenju neurodegenerativnih bolesti

Kurkumin je hidrofobni polifenol koji pokazuje niz bioloških svojstava, uključujući protuupalne, antioksidativne, antiproliferativne, antikancerogene, imunomodulatorne, antimikrobne, antidijabetičke i neuroprotektivne funkcije.

Ova farmakološka svojstva učinila su kurkumin obećavajućim kandidatom za liječenje neurodegenerativnih bolesti, uključujući Parkinsonovu bolest, Alzheimerovu bolest, Huntingtonovu bolest, multiplu sklerozu, amiotrofičnu lateralnu sklerozu i prionsku bolest.

Utvrđeno je da kurkumin modulira niz signalnih putova povezanih s razvojem neurodegenerativnih bolesti, uključujući faktor 2 povezan s nuklearnim faktorom eritroidom 2 (Nrf2), serin/treonin kinazu AKT i transkripcijski faktor nuklearni faktor-kB (NF-kB ).

Međutim, određeni čimbenici ograničavaju kliničku primjenu kurkumina, poput niske topljivosti u vodi, slabe stabilnosti, brzog metabolizma, spore apsorpcije, niske bioraspoloživosti i slabije sposobnosti prolaska kroz krvno-moždanu barijeru.

Biomimetički nanolijekovi puni kurkumina pripremljeni od staničnih membrana i izvanstaničnih vezikula razvijeni su kako bi se prevladali ti nedostaci. 

Nanoformulacije kurkumina pojavljuju se kao obećavajuća pomoćna terapija za Parkinsonovu bolest. Pronađene su različite nanoformulacije, uključujući nanopreparat alginat-kurkumin, kurkumin nanočestice laktoferina, nanočestice spongosoma i kubosoma pune kurkumina i ribljeg ulja, formulaciju nanokurkumina na bazi goveđeg serumskog albumina i nanočestice gliceril monooleata (GMO) pune kurkumina i piperina. za smanjenje oksidativnog stresa, smrti moždanih stanica, agregacije proteina u životinjskim modelima s Parkinsonovom bolešću.

Utvrđeno je da kao terapijski lijek za Alzheimerovu bolest, kurkumin smanjuje upalu, aktivira neurogenezu i inhibira pogrešno nakupljanje proteina. U in vitro modelima stanične kulture AD, otkriveno je da biorazgradive nanočestice PLGA inkapsulirane kurkuminom smanjuju oksidativni stres i upalu te povećavaju razgradnju proteina.

U štakorskim modelima Huntingtonove bolesti, utvrđeno je da čvrste nanočestice lipida inkapsulirane kurkuminom poboljšavaju aktivnost mitohondrija, smanjuju oticanje mitohondrija, smanjuju proizvodnju slobodnih radikala i peroksidaciju lipida, te povećavaju enzimske i neenzimske razine antioksidansa. U transgenom mišjem modelu Huntingtonove bolesti, utvrđeno je da nanočestice krutog lipida kurkumina poboljšavaju pamćenje učenja i povećavaju dendritičku arborizaciju.

Kod amiotrofične lateralne skleroze, utvrđeno je da micele inulin-D-α-tokoferol sukcinata pune kurkumina povećavaju terapeutske učinke mezenhimalnih stromalnih stanica.

Antioksidativna, protuupalna i antiproliferativna svojstva kurkumina učinila su ga obećavajućim kandidatom za liječenje multiple skleroze. U životinjskim modelima, otkriveno je da liječenje kurkuminom inhibira interleukin 12 (IL-12), koji uzrokuje oštećenje mijelina. Jednako tako, utvrđeno je da polimerizirane čestice nanokurkumina i dendrosomske nanočestice kurkumina induciraju remijelinizaciju neurona kod miševa s multiplom sklerozom. Također je otkriveno da dendrosomalne nanočestice kurkumina potiču oligodendrogenezu.

Što se tiče prionske bolesti, utvrđeno je da kurkumin inhibira stvaranje prionskih fibrila i pretvorbu normalnog prionskog proteina u njegovu infektivnu izoformu.

Izvor:
Foods