Nealkoholna masna bolest jetre kod žena povećava rizik od kardiovaskularnih događaja


Nealkoholna masna bolest jetre kod žena povećava rizik od kardiovaskularnih događaja

Žene s nealkoholnom masnom bolesti jetre (NAFLD) izložene su jednakom riziku od kardiovaskulanog događaja kao i muškarci s istom bolešću, usprkos zaštitnom učinku ženskog spola, ukazuje nova studija. Naime, u općoj populaciji poznato je da ženski spol štiti od kardiovaskularnih rizika te su žene izložene manjem riziku od kardivaskularnih događaja poput srčanog udara, bolova u prsima, zatajivanja srca ili moždanog udara. Smatra se da je taj zaštitni učinak rezultat hormonalnih razlika, osobito do menopauze.

U općoj populaciji, žene u odnosu na muškarce imaju 23 posto manji rizik od  kardiovaskularnih događaja.

Valja spomenuti da se kardiovaskularni događaji u žena s nealkoholnom masnom bolesti jetre dešavaju u mlađoj životnoj dobi.

Inače, od ranije je poznato da je nealkoholna masna bolest jetre čimbenik rizika za cirozu i rak jetre, no nekoliko zadnjih studija ukazuje da je nealkoholna masna bolest jetre čimbenik rizika za kardiovaskularnu bolest.

Izvor:
The Liver Meeting 2017