Neki antidepresivi povećavaju rizik od razvoja bipolarnog poremećaja


Neki antidepresivi povećavaju rizik od razvoja bipolarnog poremećaja

Nova studija je pokazala da veći broj vrlo popularnih antidepresiva može povećati rizik od razvoja bipolarnog poremećaja. Navedena veza uočena je nakon primjene sljedećih antidepresiva - venlafaksina, citaloprama, escitaloprama, fluoksetina, paroksetina i sertralina.

Spomenuti antidepresivi povećavaju rizik od bipolarnog poremećaja za 34 do 35 posto. Epizode bipolarnog poremećaja u pacijenata koji su uzimali antidepresive najviše su se javljale u pacijenata u dobi od 26 do 35 godina.

No, ipak treba istaknuti da je većina pacijenata u kojih je došlo do pojave simptoma bipolarnog poremećaja imala podležeći bipolarni poremećaj ili predispoziciju za bipolarni poremećaj zbog obiteljske povijesti ili drugih čimbenika.

Smatra se da rezultati studije ukazuju na potrebu razmatranja čimbenika rizika za bipolarni poremećaj u ljudi liječenih od velikog depresivnog poremećaja koji uključuju obiteljsku povijest bipolarnog poremećaja, ranije epizode depresije sa psihotičnim simptomima, depresiju u mlađoj životnoj dobi, ili depresiju koja ne reagira na liječenje.

Ukoliko uzimate antidepresive i zabrinuti ste da bi se kod vas mogi ispoljiti njihovi negativni učinci, svakako potražite savjet od vašeg liječnika. Naravno, ne prekidajte odmah terapiju.

Inače, veliki depresivni poremećaj je jedan od najčešćih mentalnih poremećaja u SAD-u, a oko 10 posto osoba starijih od 12 godina uzima antidepresive. Što se pak tiče bipolarnog poremećaja, on je također poznat i kao manično-depresivna bolest, a uzrokuje neobične promjene u raspoloženju koje utječu na sposobnost obavljajnja svakodnevnih obveza. Naime, kod njega se razdoblja depresije izmjenjuju s razdobljima manije ili manjim stupnjevima uzbuđenosti.

Izvor:
BMJ Open