Nema bojazni od urušavanja sustava liječenja ovisnika u RH


Nema bojazni od urušavanja sustava liječenja ovisnika u RH

Danas je u u organizaciji Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti Hrvatskog liječničkog zbora održan "Nacionalni skup o hrvatskom modelu liječenja ovisnosti o drogama". Skup je organiziran povodom najave izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnedavno u proceduri javne rasprave, kojima se značajno mijenja dosadašnji sustav liječenja ovisnika o drogama.

Prema predloženim izmjenama dosadašnji sustav dijeli se na dva dijela, s tim da jedan dio ostaje u Zavodima za javno zdravstvo, a drugi prelazi u Domove zdravlja, pri čemu se dijele i dosadašnji multidisciplinarni timovi koji su skrbili o ovisnicima. Okupljena stručna zajednica zaključila je da predložene promjene postojećeg modela prvenstveno moraju voditi računa o pacijentima i njihovim obiteljima. Visoka kvaliteta sadašnjeg sustava liječenja ovisnika osigurat će se jedino ako dosadašnji timovi stručnjaka, psihijatar, psiholog, medicinska sestra i socijalni radnik, nastave raditi zajedno i u Domovima zdravlja. Takva praksa i dosada je ostvarivala dobre rezultate, ali se odvijala pri Zavodima za javno zdravstvo. Upravo je zato važno, istaknuto je, očuvati multidisciplinarni pristup u liječenju ovisnika o drogama, bez obzira gdje bio organiziran, pri Domovima zdravlja ili Zavodim za javno zdravstvo.

Skupu je prisustvovao ministar zdravlja Siniša Varga koji je predstavio predložene izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te je tom prigodom izjavio: "Cilj ovih izmjena je poboljšati skrb o ovisnicima i sustav učiniti još boljim, što ćemo postići time da će se Zavodi za javno zdravstvo baviti preventivnom medicinom, a Domovi zdravlja liječenjem. Time se jača sinergija između subjekata i radit će se na brojnim zajedničkim programima. Smatramo da će se takvim ustrojem sustav poboljšati jer će se liječenjem baviti timovi specijalizirani u području liječenja ovisnosti u kojima će odsada u pravilu biti i psihijatar. Naglasio bih da nema bojazni da će doći do narušavanja sustava jer je ovo proces koji će trajati tri i više godina".

Uvodno izlaganje održao je prof. dr. sc. Zoran Zoričić,dopredsjednik Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ-a, pročelnik Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti KBC SM i voditelj Referalnog centra Ministarstva zdravlja u kojem se osvrnuo na važnost očuvanje kvalitete sustava za prevenciju i tretman ovisnosti: "Za osiguranje kvalitete sustava liječenja ovisnika važno je osigurati dovoljno educiranih stručnjaka, psihijatara, psihologa, socijalnih radnika i posebno educiranih medicinskih sestara, kao i sredstva za provođenje rada timova, odjela, referentnog centra te provođenje supervizije i evaluacije programa. Jedino na taj način, uz sustavni dijalog i dobru volju svih uključenih možemo računati da će sustav napredovati, a pacijeni i njihove obitelji dobiti odgovarajuću skrb".

Svoja viđenje najavljenih promjena iznijeli su i prof. dr. sc. Vlado Jukić, predsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva i ravnatelj Klinike za psihijatriju Vrapče, dr. Ante Ivančić, ravnatelj Istarskih domova zdravlja, te dr. Mirjana Orban, voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Nakon uvodnih izlaganja i rasprave više od 30-ak okupljenih stručnjaka zaključeno je da je sustav ovisnika u Hrvatskoj stabilan i dobro funkcionira, a preseljenje u Domove zdravlja ima smisla samo ako će se time unaprijediti skrb za ovisnike. U slučaju preseljenja iz mreže Zavoda za javno zdravstvo, izuzetno je važno da se presele cjeloviti multidisiplinarni timovi koji se sastoje najmanje od psihijatra, medicinske sestre ili tehničara, psihologa, socijalnog radnika i, u prelaznom periodu, liječnika ostalih specijalizacija koji su educirani i imaju dugogodišnje iskustvo u liječenju ovisnika. Domovi zdravlja mogu preuzeti cjeloviti sustav liječenja ovisnika no za to je potrebno minimalno pet godina. Treba uzeti u obzir trenutne specifičnosti zaposlenih u županijskim centrima za javno zdravstvo i lokalne epidemiološke potrebe te upotpuniti timove nedostajećim stručnjacima.

Nacionalni skup organiziran je da bi se potaknuo dijalog i postigao zajednički stav predlagatelja zakonskih rješenja i stručne medicinske zajednice, a sve u cilju da se osigura kontinuitet u provođenju lječenja ovisnika o opojnm drogama.