Obećavajući rezultati novog cjepiva za liječenje melanoma


Obećavajući rezultati novog cjepiva za liječenje melanoma

Novo cjepivo protiv melanoma pokazalo je svoju snagu u borbi protiv smrtonosnog raka kože u novom kliničkom ispitivanju. Naime, pokazalo se, da su osobe s uznapredovalim melanomom koje su primile cjepivo plus pembrolizumab, lijek protiv raka, imale 49% manju vjerojatnost da će umrijeti ili da će im se rak vratiti nakon tri godine od onih koji su primili samo pembrolizumab.

Rezultati se temelje na trenutnom randomiziranom kliničkom ispitivanju koje je uključivalo 157 pacijenata s visokorizičnim stadijem 3/4 melanoma koji su prvo imali operaciju potpunog uklanjanja karcinoma.

Pacijenti su dobivali 1 miligram (mg) mRNA cjepiva svaka tri tjedna, ukupno devet doza, zajedno s 200 mg pembrolizumaba svaka tri tjedna tijekom otprilike godinu dana. Njihovi rezultati uspoređeni su s onima koji su koristili samo pembrolizumab otprilike godinu dana.

Rak kože je najčešći oblik raka, s melanomom koji čini oko 1% slučajeva raka kože. Inače, melanom je odgovoran za većinu smrtnih slučajeva raka kože.

Izvor:
Moderna Inc.