Oboljeli od shizofrenije imaju 2,5 puta veću vjerojatnost da će razviti demenciju


Oboljeli od shizofrenije imaju 2,5 puta veću vjerojatnost da će razviti demenciju

Osobe s psihotičnim poremećajima poput shizofrenije imaju 2,5 puta veću vjerojatnost da će u konačnici razviti demenciju od onih bez psihotičnog poremećaja, ukazuju rezultati analize 11 studija.

Također, otkrilo se da psihotični poremećaji mogu imati jaču vezu s demencijom od drugih poremećaja mentalnog zdravlja poput depresije ili anksioznosti.

Jednako tako, pokazalo se da su ljudi koji su imali psihotični poremećaj obično mlađi od prosjeka u trenutku postavljanja dijagnoze demencije.

Inače, shizofrenija i drugi srodni psihotični poremećaji teške su bolesti koje uključuju simptome kao što su halucinacije i deluzije te socijalno povlačenje. Mnogi ljudi također imaju poremećaje u kognitivnim i funkcionalnim vještinama. U shizofreniji srodne poremećaje ubrajaju se shizoafektivni poremećaj, kratki psihotični poremećaj i perzistirajući sumanuti poremećaj.

Izvor:
Psychological Medicine