Povećavanje tjelesne aktivnosti nakon implantacije kardioverter-defibrilatora može smanjiti smrtnost


Povećavanje tjelesne aktivnosti nakon implantacije kardioverter-defibrilatora može smanjiti smrtnost

Prema rezultatima nove studije, tjelesna aktivnost nakon implantacije kardioverter defibrilatora(ICD), povezana je sa smanjenjem smrtnosti od svih uzroka. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje može li tjelesna aktivnost izvan formalnog programa kardiovaskularne rehabilitacije donijeti koristi.

Inače, poznato je da povećana tjelesna aktivnost kroz kardiovaskularnu rehabilitaciju poboljšava ishode kod pacijenata sa zatajivanjem srca i koronarnom bolešću.

Ovi rezultati ukazuju da bi dodatne opcije poput kardiovaskularne rehabilitacije u kući mogle donijeti dodatne zdravstvene prednosti većem broju pacijenata nakon implantacije kardioverter defibrilatora(ICD).

Valja spomenuti, da je implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD) uređaj  koji služi za otkrivanje i trenutačno prekidanje zloćudnih poremećaja srčanog ritma.

Izvor:
Circulation