Povišene razine šećera mogu povećati rizik od infekcije nakon kirurškog zahvata


Povišene razine šećera mogu povećati rizik od infekcije nakon kirurškog zahvata

Nova studija provedena na 2.090 ispitanika pokazala je da visoka razina šećera u krvi može povećati rizik od infekcije kirurških rana u bolesnika s opće kirurgije.

Poznato je da su liječnici već duže vrijeme svjesni da su osobe s dijabetesom sklonije infekcijama nakon kirurškog zahvata, a odnos između povišene razine šećera u krvi i povećanog rizika od infekcije nakon kirurškog zahvata dobro je poznat i u jedinicima intenzivnog liječenja kirurgije, gdje se razina šećera u krvi pažljivo prati. No čini se da je ovo prva studija koja kvantificira taj rizik nakon kirurškog zahvata.

Studija je pokazala da je razina šećera u krvi iznad 140 miligrama po decilitru nakon kirurškog zahvata bila jedini značajan predskazatelj infekcije kirurške rane kod bolesnika koji su operirali debelo crijevo.

Inače infekcije kirurških rana čine 14 do 17 posto bolničkih infekcija. Takve infekcije mogu ugroziti život, produžiti boravak u bolnici, povećati stopu ponovne hospitalizacije bolesnika te povećati troškove zdravstvenog sustava.

Izvor:
Archives of Surgery.