Prekomjerna tjelesna težina povezana s lošijim ishodima liječenja raka debelog crijeva


Prekomjerna tjelesna težina povezana s lošijim ishodima liječenja raka debelog crijeva

Odavno je poznato da bolesnici s rakom debelog crijeva koji imaju smanjenu tjelesnu težinu imaju lošiju prognozu liječenja, no analiza 41 studije ukazuje da ta povezanost vrijedi i za bolesnike koji imaju višak kilograma.

Osim povećane smrtnosti, u bolesnika s prekomjernom tjelesnom težinom bila je i povišena vjerojatnost ponovne pojave raka debelog crijeva (recidiva raka debelog crijeva).

Također, treba spomenuti da je od ranije poznata veza između pretilosti i rizika od raka debelog crijeva.

Smatra se da bi buduća istraživanja trebala razjasniti postoji li i uzročno-posljedična veza između prekomjerne tjelesne težine i raka debelog crijeva.

Izvor:
JAMA Oncology

Najnovije sa foruma: