Pretilost i dijabetes majke povezani s rizikom od autizma kod djeteta


Pretilost i dijabetes majke povezani s rizikom od autizma kod djeteta

Izgleda da su pretile žene koje imaju dijabetes, u odnosu na zdrave žene, izložene većem riziku da će roditi dijete koje pati od autizma, ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da kombinacija dvaju navedenih stanja gotovo učetverostručuju rizik od autizma kod djeteta.

Pojedinačno gledano, majčina pretilost ili dijabetes su povezani s dvostruko većim rizikom da će dijete imati autizam.

 Inače, neke ranije studije su pokazale da pretilost i dijabetes majke imaju nepovoljan utjecaj na razvoj fetusa i njegovo dugoročno metaboličko zdravlje.

Također, treba spomenuti da se pokazalo da je i gestacijski dijabetes, oblik dijabetesa koji se razvija tijekom trudnoće, isto tako povezan s većim rizikom od razvoja nekog od poremećaja autističnog spektra kod djeteta.

Izvor:
Pediatrics