Pristupi personalizirane medicine za sepsu temeljeni na profiliranju imunološkog odgovora


Pristupi personalizirane medicine za sepsu temeljeni na profiliranju imunološkog odgovora

Pacijenti sa sepsom mogu se liječiti na temelju odgovora njihovog imunološkog sustava na infekciju, a ne njihovih simptoma. Novo istraživanje otkriva kako različiti ljudi reagiraju na sepsu na temelju njihove genetske strukture, što bi moglo pomoći u određivanju kome bi određeni tretmani bili od koristi i dovesti do razvoja ciljanih terapija.

Nova studija detaljno opisuje genetsku osnovu varijabilnosti u odgovoru na sepsu, te različite regulatore i tipove stanica uključene u različite imunološke odgovore u svakoj podskupini pacijenata.

Detaljnije razumijevanje sepse na molekularnoj razini moglo bi identificirati one koji bi imali koristi od različitih terapija, što bi pomoglo u osmišljavanju brzih testova, organiziranju kliničkih ispitivanja i razvoju ciljanih tretmana na temelju individualnog imunološkog odgovora.

Konačni cilj je da pacijenti brže dobiju najučinkovitije liječenje svoje sepse, na temelju njihovog imunološkog odgovora, a ne simptoma. U budućnosti bi se ovaj pristup personaliziranoj medicini mogao primijeniti i na druge manje teške infekcije, a ne samo na sepsu.

Inače, procjenjuje se da sepsa uzrokuje 11 milijuna smrti diljem svijeta godišnje, s jednom smrću svake tri sekunde. Sepsa nastaje kada tijelo ima ekstreman odgovor na infekciju i ozljeđuje vlastita tkiva i organe. Sepsa može izazvati različite nizvodne imunološke odgovore kod različitih ljudi. Ovisno o tom imunološkom odgovoru, liječenje se razlikuje. Međutim, samo na temelju simptoma teško je utvrditi koji se odgovor događa. Sepsa može brzo napredovati, a ako se primijeni pogrešno liječenje, moglo bi se izgubiti dragocjeno vrijeme

Izvor:
Cell Genomics