Promjene u biokemijskim i hematološkim parametrima vidljive prije dijagnoze upalne bolesti crijeva


Promjene u biokemijskim i hematološkim parametrima vidljive prije dijagnoze upalne bolesti crijeva

Promjene u višestrukim biokemijskim i hematološkim parametrima javljaju se do osam godina prije dijagnoze Crohnove bolesti i do tri godine prije dijagnoze ulceroznog kolitisa, ukazuje nova studija.

Smatra se, da ove promjene daleko premašuju prethodna očekivanja u vezi s duljinom ove pretkliničke faze bolesti i time daju važne uvide koje će trebati razmotriti ako buduće strategije liječenja teže prevenciji bolesti.

Upalne bolesti crijeva (IBD), ulcerozni kolitis (UC) i Crohnova bolest (CD), neizlječivi su upalni poremećaji gastrointestinalnog trakta koji se uglavnom javljaju kod mlađih osoba. Učestalost IBD-a je u porastu na globalnoj razini sa 6,8 milijuna IBD-a pacijenata u 2017., što je povećanje od 85% u odnosu na 1990..

Trenutno ne postoji lijek za upalnu bolest crijeva, iako postoji sve veći broj tretmana, koji često ne uspijevaju zaustaviti ili preokrenuti napredovanje bolesti, što rezultira potrebom za operacijom koja mijenja život. Kao i kod većine autoimunih ili upalnih bolesti, rana dijagnoza je ključna kako bi se omogućila pravovremena intervencija i time poboljšali ishodi liječenja, smanjili stope operacija i poboljšala ukupna kvaliteta života.

Izvor:
Cell Reports Medicine